УЛУУ ДӨӨЛӨТТҮН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

Баасы: 650 COM

Китептин тили: Кыргызча

Бул китеп окурмандарды Кытай дүйнөгө болгон көз карашы менен гана тааныштырбастан, ошодой эле эл аралык коомчулукта Кытай жооптуу мамлекет болуп саналышы тууралуу айтылган ар кандай оң, тескери ой -пикрлерге, талкууларга өз убагында жооп берген эмгек болуп да эсептелет.

Жыйнак чыгыштагы Улуу дөөлөттүн жоопкерчилиги тууралуу түшүнүктү кыйталык адистердин көз каратары аркылуу чагылдырып, эл аралык саясаттагы негизги актуалдуу көйгөйлөр: Бейпилидикти камсыздоо, дүйнөдө тынчтыкты колдоо, жалпы өнүгүүгө жардам берүү боюнча өлкөнүн көз карашы да айтылган.

Байланышта болуңуз