Биздин жамаат

КОМПАНИЯНЫН ЖЕТЕКЧИЛЕРИ

2016-жылдын 31-октябрында журналист, котормочу, Башкы директор Му Пин, тарых жана филология боюнча чыгыш таануучу, Аткаруучу директор Узакбаева Наргиза Талантбековна уюштуруу иштерин жүргүзүп, “Басма компаниянын” алдында редакциялык коллективди түзүү боюнча чечим чыгарды. Офис менеджери Гулбара Байзакова. 

 

РЕДАКЦИЯНЫН ЖАМААТЫ

Башкы редактор - филолог, И.Арабаев атындагы КМУнун аспиранты, теле алып баруучу Назгүл Асанакунова.

Редакторлор - жазуучу, журналист жана котормочу, КР Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Капарбек Токтошов жана журналист, котормочу  Аида Надырбекова.

Техникалык редактор - журналист жана дизайнер Адилет Кеңеш уулу.

Корректор - филолог, КР УИАнын аспиранты Замирбек уулу Нурбек.

Кытай тилинен котормочулар - Дастан Насиров, Алтынай Темиркан кызы, Айзада Малабекова.

 

 

Узакбаева Наргиза

Аткаруучу директор

Назгүл Асанакунова

Башкы редактор

Гулбара Байзакова

Офис менеджер

Капарбек Токтошов

Редактор

Адилет Кеңеш уулу

Техникалык редактор

Нурбек Замирбек уулу

Корректор

Темиркан кызы Алтынай

Котормочу

Дастан Насиров

Котормочу

Айзада Малабекова

Котормочу

Байланышта болуңуз