Биздин жамаат

КОМПАНИЯНЫН ЖЕТЕКЧИЛЕРИ

2016-жылдын 31-октябрында журналист, котормочу, Башкы директор Му Пин, тарых жана филология боюнча чыгыш таануучу, Аткаруучу директор Узакбаева Наргиза Талантбековна уюштуруу иштерин жүргүзүп, “Басма компаниянын” алдында редакциялык коллективди түзүү боюнча чечим чыгарды. Учурда компаниянын аткаруучу директору Элмира Шакетаева, офис менеджери Гулбара Байзакова. 

 

РЕДАКЦИЯНЫН ЖАМААТЫ

Башкы редактор - филолог, И.Арабаев атындагы КМУнун аспиранты, теле алып баруучу Назгүл Асанакунова.

Редактор - журналист жана котормочу Аида Надырбекова.

Техникалык редактор - журналист жана дизайнер Адилет Кеңеш уулу.

Корректор - филолог, КР УИАнын аспиранты Замирбек уулу Нурбек.

Кытай тилинен котормочулар - Дастан Насиров, Алтынай Темиркан кызы, Айзада Малабекова.

 

 

Элмира Шакетаева

Аткаруучу директор

Назгүл Асанакунова

Башкы редактор

Гулбара Байзакова

Офис менеджер

Аида Надырбекова

Редактор

Адилет Кеңеш уулу

Техникалык редактор

Нурбек Замирбек уулу

Корректор

Темиркан кызы Алтынай

Котормочу

Дастан Насиров

Котормочу

Айзада Малабекова

Котормочу

Байланышта болуңуз