ГҮЛДӨР, ЖЕМИШТЕР, КАНАТТУУЛАР ЖАНА КУРТ-КУМУРСКАЛАР

Баасы: 200 COM

Китептин тили: Кыргызча

Роң Баожайдын сүрөттөр жыйнагы

ГҮЛДӨР, ЖЕМИШТЕР, КАНАТТУУЛАР ЖАНА КУРТ-КУМУРСКАЛАР

Автору Чи Байшы

 

Редактору Н. Осмонова

Кытай тилинен которгон Г. Кеңешова

ISBN 978-9967-9248-8-8

Байланышта болуңуз