КАЛЛИГРАФИЯ ЖАНА ЖИВОПИСЬ

Баасы: 200 COM

Китептин тили: Кыргызча

Роң Баожайдын сүрөттөр жыйнагы

КАЛЛИГРАФИЯ ЖАНА ЖИВОПИСЬ

Авторлору Жин Жүнмиң, Чен Миңзы

 

Редактор Н. Осмонова

Кытай тил. которгон Г. Кеңешова

ISBN 978-9967-9261-6-5

Байланышта болуңуз