ЧОҢ БАШ УУЛ МЕНЕН КИЧИНЕ БАШ АТА

Баасы: 0 COM

Китептин тили: Кыргызча

Чоң Баш уул менен Кичине Баш ата

Автору Жең Чүнхуа

Редактору Н. Осмонова

Кытай тилинен которгон А. Темиркан кызы 

ISBN 978-9967-9318-1-7

 

     Каармандары Чоң Баш уул, Кичине Баш ата жана Алжапкыччан апа болгон бул чакан аңгемелер жыйнагында атасы менен уулунун күнүмдүк кызыктуу окуялары чебер сүрөттөлүп, балдардын таза, кыялкеч дүйнөсүнө сүңгүйбүз. Китепте 80 аңгеме бар. Башкы каармандар үй-бүлөдөгү ата-эне менен баланын ордун көрсөтүп, алардын бардык иш-аракеттеринде, өз ара мамилелери менен маектешүүлөрүндө тарбиялык мазмун камтылып, үй-бүлө психологиясы чагылдырылган. Балдарга арналган аңгемелерден турган бул жыйнак Кытайда жогору бааланып, аңгемелердин негизинде атайын мультфильм тартылып, 2002-жылы Борбордук телекөрсөтүү станциясынын Балдар каналынан көрсөтүлгөн.

Байланышта болуңуз