HSK 1-3-деңгээл: сөздүк мисалдары менен

Баасы: 120 COM

Китептин тили: Кыргызча

HSK 1-3-деңгээл: сөздүк мисалдары менен

Кытай тилинен которгон: Г. Конокбаева

Редактору: К. Токтошов

 2-басылышы, 148 бет

ISBN 978-9967-9318-9-3

 

Бул сөздүк HSK сынагынын 1-3-деңгээлинин лексикалык корун камтыйт. Сөздүктө жаңы сөздөрдүн пиньини (окулушу), кыргыз тилиндеги котормосу, сөз айкаштарынын колдонулушу жана мисалдары берилди. Сөздүктү HSK сынагына даярдануучулар гана эмес, жалпы кытай тилин окуп-үйрөнүүчүлөр да пайдалана алышат.

Байланышта болуңуз