HSK-4 атайын курсу: угуп түшүнүү, жазуу

Баасы: 150 COM

Китептин тили: Кыргызча

HSK-4 атайын курсу: угуп түшүнүү, жазуу 


Которгон Д. Насиров 

Редактору: Капар Токтошов 
ISBN 978-9967-9262-0-2


“HSK-4 атайын курсу: угуп түшүнүү, жазуу” китеби – мамлекеттик ХАНБАН мекемеси тарабынан HSK сынагынын 4-деңгээлинин сертификатын алууга даярданып жаткан кытай тилин үйрөнүүчүлөргө сынакка даярдануу үчүн түзүлгөн атайын методикалык китеп.
Бул китепте угуп түшүнүү жана жазуу боюнча суроолорго кантип жооп берүү керектиги, сынак тууралуу маанилүү маалыматтар, берилген убакытты туура жана жетиштүү пайдалануу, көрсөтмөлөрдөн тышкары сынактын жалпы мазмуну, катталуунун жолдору, сынактын жыйынтыгы сыяктуу маанилүү маалыматтар камтылган.
Китеп кытай тилин үйрөнүүчүлөргө арналган.

Байланышта болуңуз