ПАНДА тууралуу повесть

Баасы: 650 COM

Китептин тили: Кыргызча

ПАНДА тууралуу повесть

Автору Лиу Сиенпиң

Кытай тилинен которгон Айзада Малабекова

Редактору Капар Токтошов

ISBN 978-9967-9262-7-1

Кытай жазуучу Луи Сиенпиңдин «Панда тууралу повесть» чыгармасында Хуаңхы жана Янзы дарыяларынын жээгиндеги табият менен адамдын таттуу мамилеси, анын ичинде Кытай өлкөсүнүн баа жеткис байлыгы, кытай элинин улуттук сыймыгы болгон пандалардын жашоосу, аларга болгон адамдардын ар кандай мамилелери тууралуу чагылдырылган. Тактап айтканда экологиялык апааттан улам жок болуп кетүү коркунучуна кабылган кичинекей панданы кичинекей эки бала кантип коргоп-сактап калгандыгы,алардын бул аракетине ата-баба рухтары, ата-энелери жана азыркы Кытай мамлекети кандайча кол кабыш кылгандыгы жөнүндө баяндалат.

Чыгарманын темасы актуалдуу, мазмуну кызыктуу жана мааниси терең. Китеп чоңдорго да, балдарга да арналат.

Байланышта болуңуз