Чоң Баш уул менен Кичине Баш ата

Баасы: 550 COM

Китептин тили: Кыргызча

Чоң Баш уул менен Кичине Баш ата

Автору Жең Чүнхуа

Редактору Н. Осмонова

Кытай тилинен которгон А. Темиркан кызы 

ISBN 978-9967-9318-1-7

 

Кытай жазуучусу Жең Чүңхуанын балдарга арналган«Чоң Баш уул менен Кичине Баш ата» аңгемелер жыйнагында атасы менен уулунун күнүмдүк кызыктуу окуялары чебер сүрөттөлүп, балдардын таза, кыялкеч дүйнөсү сүрөттөлөт. Башкы каармандар үй-бүлөдөгү ата-эне менен баланын ордун көрсөтүп, алардын бардык иш-аракеттеринде, өз ара мамилелери менен маектешүүлөрүндө тарбиялык мазмун камтылып, үй-бүлө психологиясы камтылган. Бул жыйнак Кытайда жогору бааланып, аңгемелердин негизинде атайын мультфильм тартылган.

Байланышта болуңуз