Инспектор Кара Мышык

Баасы: 450 COM

Китептин тили: Кыргызча

Инспектор Кара Мышык

Автору Жу Жысиаң

Орус тилинен которгон Н. Осмонова

Редактору Т. Чакиев; К. Токтошов

ISBN 978-9967-9318-2-4

 

Аталган повесттин автору Кытайдын белгилүү балдар жазуучусу Жу Жысиаң. Атактуу инспектор Кара Мышык токойдун бардык жашоочуларынын коопсуздугун коргогон башкы каарман. Бул повесть балдардын аруу дүйнөсүн байытып, туура тарбия берүүдө жардамчы болору шексиз. Жазуучунун бул чыгармасы жалпы он миллиондон ашык нускада басылып чыккан жана көп деген сыйлыктарга татыган.

Байланышта болуңуз