Xitoy arxitektura san'atining tarixi rasmlarda

Баасы: 800 COM

Китептин тили: Кыргызча

Xitoy arxitektura san'atining tarixi rasmlarda

Liang Sicheng

ISBN 978-9967-9360-1-0

Muharrir-musahhih: А. Sarmanov

Xitoy tilidan tarjima qilgan: G. Urazymova 

Uzbek tilida birinchi marta chop etilgan ushbu kitob Xitoy arxitektura-sining tarixі hisoblanadi. Me'morlik san'atini umrining asosiy kasbі sifatіda tanlagan Liang Sicheng – Pensilvaniya universitetining bitiruvchisi, butun hayotini ushbu sohaga bag'ishlagan buyuk olim sifatida orqasida bebaho ma'naviy boy xazinani qoldirdi. Аsrlar davomida xarobalar ostida qolgan Xi-toy arxitektura san'atining meroslaridan boshlap zamonaviy davrlardagi ri-vojlanish bosqichlariga qadar, tuzilishi va tuzilish tizmin chuqur tahlil qilgan tadqiqot ishlari ta'limot, bilim va mazmuni jihatidan muhimdir. Olimning hayoti – odamlarga, vataniga mukammal xizmat ko'rsatishning ajoyib namu-nasi. Ushbu kitob Xitoy madaniyati tarixi va madaniyati bilan qiziqqan ma`-lumotli o'quvchilarga, me'morlik sohasidagi mutaxassislarga, olimlar va tala-balarga mo'ljallangan. Bundan tashqari, kitob mazmuni ma'lumotlі  rasmlarі, sxemalari bilan muhim ahamiyatga ega.

Байланышта болуңуз