“АЛТЫН АЖЫДААРДЫН СЫРЫ”

Баасы: 250 COM

Китептин тили: Кыргызча

Таланттуу кытай жазуучусу Сян Хуанын “Кулжа айынын алтысында күнгө жайылган ажыдаардын чапаны” аттуу уламыш-баяны - туцзя элинин маданиятындагы эӊ негизги улуттук майрам болуп саналат.

 Бул майрамды туцзя эли «Күнгө жайылган ажыдаардын чапаны» деп дагы аташат.

Кулжа айынын алтысында бүтүндөй туцзя эли кийим-кечесин, төшөк-орунун жана бут кийимдерин күнгө жайышат.

Адатта салтанаттуу майрамдалып, Сянсидеги туцзя эли ар жылы кулжа айынын алтысында чочко союп, күрүчтөн нан жаап, тофу жасап, дос-курдаштарын куттуктап, жер Теӊирине сыйынышат.

Бул чыгарма жаш окурмандарды «Кулжа айынын алтысында күнгө жайылган ажыдаардын чапаны» майрамы менен жакыныраак тааныштырат.

Байланышта болуңуз