ЧАҢ ЭНИН АЙГА КӨТӨРҮЛҮШҮ

Баасы: 300 COM

Китептин тили: Кыргызча

ЧАҢ ЭНИН АЙГА КӨТӨРҮЛҮШҮ

Кытай тилинен которгон: А. Темиркан кызы

Редактор: К. Токтошов

ISBN 978-9967-9207-9-8

 

Кытайдын азыркы балдар адабияты болжол менен XX кылымдын башында жаңы үлгүдөгү адабият катары жалпы элге кеңири тарай баштаган. Бирок бул байыркы убакта адабияттан балдардын кабардар эместигин билдирбейт. Дүйнөдөгү ар бир улуттун маданияты бири-биринен айырмаланган сыяктуу эле, байыркы кытай балдарынын адабиятты кабыл алуусу дагы айырмаланган. Алар адабият менен үч жол аркылуу таанышкан:

1. Оозеки баяндардан;

2. Мектепте бөбөктөргө арналган китептерден;

3. Өздөрүнүн менчик китептеринен.

XX кылымдын башында азыркы адабий тилде жана жаңы стилде чыгарылган балдарга арналган китептерде азыркы кытай балдарынын нукура жашоосу, ой-сезимдери, психологиясы ж.б. мыкты чагылдырылган.

Байланышта болуңуз