HSK 6-деңгээл: сөздүк мисалдары менен

Баасы: 285 COM

Китептин тили: Кыргызча

HSK 6-деңгээл: сөздүк мисалдары менен

Кытай тилинен которгон: Д. Насиров

Редактору: А. Надырбекова

2-басылышы, 650 бет

ISBN 978-9967-9360-0-3

 

 

Бул сөздүк HSK сынагынын 6-деңгээлинин лексикалык корун камтыйт. Сөздүктө жаңы сөздөрдүн пиньини (окулушу), кыргыз тилиндеги котормосу, сөз айкаштарынын колдонулушу жана мисалдары берилди. Сөздүктү HSK сынагына даярдануучулар гана эмес, жалпы кытай тилин окуп-үйрөнүүчүлөр да пайдалана алышат.

 

 

Байланышта болуңуз