HSK 5-деңгээл: сөздүк мисалдары менен

Баасы: 180 COM

Китептин тили: Кыргызча

HSK 5-деңгээл: сөздүк мисалдары менен

 Кытай тилинен которгондор: А. Малабекова, А. Темиркан кызы

Редактору: К. Токтошов

2-басылышы, 328 бет

ISBN 978-9967-9318-7-9

 

Бул сөздүк HSK сынагынын 5-деңгээлинин лексикалык корун камтыйт. Сөздүктө жаңы сөздөрдүн пиньини (окулушу), кыргыз тилиндеги котормосу, сөз айкаштарынын колдонулушу жана мисалдары берилди. Сөздүктү HSK сынагына даярдануучулар гана эмес, жалпы кытай тилин окуп-үйрөнүүчүлөр да пайдалана алышат.

Байланышта болуңуз