HSK 4-деңгээл: сөздүк мисалдары менен

Баасы: 120 COM

Китептин тили: Кыргызча

HSK 4-деңгээл: сөздүк мисалдары менен

Кытай тилинен которгон: Д. Насиров

Редактору: К. Токтошов

2-басылышы, 144 бет

ISBN 978-9967-9318-8-6

 

Бул сөздүк HSK сынагынын 4-деңгээлинин лексикалык корун камтыйт. Сөздүктө жаңы сөздөрдүн пиньини (окулушу), кыргыз тилиндеги котормосу, сөз айкаштарынын колдонулушу жана мисалдары берилди. Сөздүктү HSK сынагына даярдануучулар гана эмес, жалпы кытай тилин окуп-үйрөнүүчүлөр да пайдалана алышат.

 

 

Байланышта болуңуз