ЖАҢЫ HSK (4-ДЕҢГЭЭЛ) СЫНАГЫНА ЖАЛПЫ ДАЯРДЫК:

Баасы: 150 COM

Китептин тили: Кыргызча

ЖАҢЫ HSK (4-ДЕҢГЭЭЛ) СЫНАГЫНА ЖАЛПЫ ДАЯРДЫК:

көрсөтмөлөр, текшерүү сынагы, жоопторду талдоо

 

Которгон: А. Темиркан кызы

Редактор: Н. Осмонова

ISBN 978-9967-9168-3-8

 

Кытайдын мамлекеттик Ханбаны (кытай тилин үйрөнүү боюнча эл аралык кеңсе) тарабынан иштелип чыккан «Жаңы HSK (4-деңгээл) сынагына жалпы даярдык: көрсөтмөлөр, текшерүү сынагы, жоопторду талдоо» сөздүгү – HSK сынагынын 4-деңгээлинин сертификатын алууга камданып жаткан тил үйрөнүүчүлөргө сынакка даярдануу үчүн түзүлгөн методикалык китеп. Айта кетүүчү нерсе, жаңы HSK (4-деңгээл) сынагына катыша турган тил үйрөнүүчүлөргө арналган 9 жумалык программа түзүлгөн. Бул аралыкта катышуучулар HSK (4-деңгээл) сынагына тиешелүү 1200 сөз тизмегин өздөштүрө алышат.

Колуңуздагы китепте угуу, окуу, жазуу тесттеринде суроолордун берилиши, сынакта сурала турган маанилүү маалыматтар, көрсөтмөлөрдөн тышкары сынакка берилген убакыт, мазмуну, катталуунун жолдору, сынактын жыйынтыгынын берилиши сыяктуу маанилүү маалыматтар камтылган.

Китеп кытай тилин үйрөнүүчүлөргө арналган.

Байланышта болуңуз